CE-markering

Bij het op de markt brengen van een product binnen de Europese Unie is het verkrijgen van een CE-markering essentieel. Maar het kan een ingewikkeld en tijdrovend proces zijn. Gelukkig staan onze experts bij Instrux klaar om u te assisteren bij de zes stappen voor de CE-markering. Van het bepalen welke richtlijn van toepassing is op uw product, tot het opstellen van een technisch dossier en het aanbrengen van de CE-markering op uw product.

Wij zorgen ervoor dat uw product voldoet aan alle Europese eisen en regels. Bespaar tijd en voorkom kostbare fouten door de hulp in te schakelen van onze specialisten. Neem vandaag nog contact op met Instrux en laat ons uw CE-markering verzorgen.

Neem contact op
Intro
Intro

Stap 1:

Bepaal welke EU-richtlijn of -verordening van toepassing is op je product.

Dit helpt je de essentiële eisen te identificeren waaraan je product moet voldoen om in de EU te kunnen worden verkocht.

Bij stap 1 van het CE-markeringproces moet je bepalen welke EU-richtlijn of -verordening van toepassing is op je product. Dit is cruciaal omdat de CE-markering aangeeft dat je product voldoet aan de eisen van deze wetgeving.

Het is belangrijk om de juiste wetgeving te identificeren, omdat de essentiële eisen verschillen per richtlijn of verordening. Door de aard en het doel van je product te onderzoeken en te kijken naar de sector en normen die van toepassing zijn, kun je de juiste wetgeving bepalen.

Bijbehorende diensten: Richtlijnen onderzoek

Laat Instrux onderzoek voor je uitvoeren
Intro

Stap 2:

Identificeer de geharmoniseerde normen die van toepassing zijn op je product.

Geharmoniseerde normen zijn technische specificaties die een vermoeden van conformiteit met de essentiële eisen van de betreffende richtlijn of verordening bieden.

Stap 2 van het CE-markeringproces is het identificeren van de geharmoniseerde normen die van toepassing zijn op je product. Deze normen specificeren de technische eisen die moeten worden nageleefd om te voldoen aan de essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn of -verordening.

Geharmoniseerde normen worden ontwikkeld door Europese normalisatie-instituten en goedgekeurd door de Europese Commissie. Het is belangrijk om de relevante normen voor je product te identificeren, omdat het voldoen aan deze normen vermoed wordt te leiden tot conformiteit met de essentiële eisen van de EU-richtlijn of -verordening

Bijbehorende diensten: Normen onderzoek

Laat Instrux onderzoek voor je uitvoeren

Stap 3:

Voldoe aan eventuele andere wettelijke eisen.

Het niet naleven van deze vereisten kan ervoor zorgen dat je product niet in bepaalde EU-lidstaten kan worden verkocht.

In stap 3 van het CE-markeringproces is het van uiterst belang om alle wettelijke eisen te identificeren en strikt na te leven die relevant zijn voor jouw product, de markt of de geldende regelgeving. Een van deze cruciale eisen omvat het uitvoeren van een grondige risk assessment, waarbij alle potentiële risico’s van je product worden blootgelegd. Deze risk assessment fungeert als een onmisbare gids, waardoor fabrikanten in staat zijn aanpassingen aan hun producten door te voeren om zo de veiligheid van de consument te waarborgen. Het document vormt niet alleen een middel om te voldoen aan regelgeving, maar dient als een proactieve maatregel om de integriteit en veiligheid van het product gedurende de gehele levenscyclus te waarborgen. Daarnaast kunnen er nog meer wetten van toepassing zijn op je product die buiten de CE vallen. Het is van belang dat deze ook geïdentificeerd worden.

Bijbehorende diensten: Risk assessment

Laat Instrux je risico analyse opstellen
Intro

Stap 4:

Test je product om te zien of het voldoet aan de Europese eisen.

Dit kan het testen van de veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit of andere relevante factoren omvatten.

Stap 4 van het CE-markeringproces omvat het testen van het product om te beoordelen of het voldoet aan de Europese eisen. Dit vereist deskundigheid en gespecialiseerde apparatuur die niet altijd beschikbaar is voor individuen of bedrijven. Het is niet aan te raden om deze tests zelf uit te voeren omdat dit kan leiden tot onnauwkeurige resultaten en mogelijk onveilige producten. In plaats daarvan moeten tests worden uitgevoerd door erkende laboratoria of bevoegde instanties. Deze instanties hebben de kennis, expertise en apparatuur om de vereiste tests uit te voeren en de resultaten te beoordelen. Door samen te werken met erkende instanties, kunnen producenten en importeurs er zeker van zijn dat hun producten voldoen aan de Europese eisen en veilig zijn voor de consumenten.

Bijbehorende diensten: Testen van producten

Laat Instrux producten voor je testen
Intro

Stap 5:

Stel een technisch dossier op met documentatie van de naleving van de eisen.

Dit dossier moet worden bewaard en op verzoek beschikbaar zijn voor de regelgevende autoriteiten.

Stap 5 van het CE-markeringproces omvat het opstellen van een technisch dossier waarin alle documentatie van de naleving van de Europese eisen voor het product wordt vastgelegd.
Het technisch dossier moet gedetailleerde informatie bevatten over het ontwerp, de constructie, de werking, de testresultaten en de conformiteit van het product. Daarnaast moeten alle documenten en certificaten die tijdens het productieproces zijn verzameld, worden opgenomen. Het technisch dossier is van cruciaal belang omdat het dient als bewijs dat het product voldoet aan de vereisten voor CE-markering en de veiligheidsnormen van de Europese Unie. Het dossier moet beschikbaar zijn voor de bevoegde instanties en kan indien nodig worden gecontroleerd.

Bijbehorende diensten: Controle en opstellen van technisch dossier

Laat Instrux je technisch dossier opstellen
Intro

Stap 6:

Breng de CE-markering aan op je product en stel een conformiteitsverklaring op.

Dit document moet worden bewaard en op verzoek beschikbaar zijn voor de regelgevende autoriteiten.

Stap 6 van het CE-markeringproces omvat het aanbrengen van de CE-markering op het product en het opstellen van een conformiteitsverklaring. De CE-markering is een wettelijk verplichte markering die aangeeft dat het product voldoet aan alle toepasselijke EU-richtlijnen en -verordeningen en dat het veilig is voor gebruik. De conformiteitsverklaring is een document dat aantoont dat het product voldoet aan alle relevante regelgeving en normen, en moet worden bewaard en op verzoek beschikbaar zijn voor de regelgevende autoriteiten. Door het aanbrengen van de CE-markering en het opstellen van de conformiteitsverklaring, verklaart de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de EU-regelgeving en dat het veilig kan worden gebruikt door de consument.

Bijbehorende diensten: Conformiteitsverklaring opstellen

Laat Instrux de conformiteitsverklaring voor je opstellen

Ontvang professionele begeleiding voor de CE-markering van uw producten bij Instrux!

CE-markering is cruciaal bij het op de markt brengen van uw product binnen de EU. Laat de experts van Instrux u helpen bij de zes stappen voor de CE-markering. Van het identificeren van de toepasselijke richtlijnen tot het opstellen van een technisch dossier en het uitvoeren van producttests. Wij zorgen ervoor dat uw product voldoet aan alle Europese eisen en regels.

Bespaar tijd en voorkom kostbare fouten door onze specialisten in te schakelen. Neem vandaag nog contact op met Instrux en laat ons uw CE-markering verzorgen!

Neem contact op met Instrux voor professionele begeleiding bij de CE-markering van uw producten.

Neem contact op