Algemene productveiligheid

Wanneer een product niet binnen het toepassingsgebied van CE ligt, moet er gekeken worden naar de Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG (GPSD). Vanaf 13 december 2014 ook wel de Verordening Algemene Productveiligheid 2023/988/EU (GPSR) genoemd. Deze richtlijn/verordening ziet toe op de veiligheid van algemene producten. Hieronder vallen o.a. fietsen, tandenborstels maar ook seks speeltjes.

Wat is de Verordening Algemene Productveiligheid 2023/988/EU?

De Verordening Algemene Productveiligheid 2023/988/EU vervangt de Richtlijn 2001/95/EG en wordt van kracht op 13 december 2024. Deze nieuwe verordening stelt strengere eisen aan de veiligheid van producten die in de Europese Unie worden verkocht. Het doel is om consumenten beter te beschermen en ervoor te zorgen dat alle producten voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

Belangrijke Wijzigingen en Vereisten

De nieuwe verordening brengt diverse wijzigingen met zich mee, waaronder strengere eisen voor risicobeoordeling, producttesting en documentatie. Een belangrijk aspect is dat zelfs producten die onder de CE-markering vallen, moeten voldoen aan de eisen van deze verordening. Dit betekent dat alle betrokken partijen, van fabrikanten tot importeurs en distributeurs, verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de productveiligheid.

Instrux helpt u met de Algemene productveiligheid

Bij Instrux bieden we uitgebreide ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw producten volledig compliant zijn met de Verordening Algemene Productveiligheid 2023/988/EU. Onze experts begeleiden u door het hele complianceproces, van risicobeoordeling en producttesting tot documentatie en rapportage. We zorgen ervoor dat u niet alleen aan de wettelijke eisen voldoet, maar ook dat uw producten betrouwbaar en veilig zijn voor uw klanten.

Energie label

Wilt u er zeker van zijn dat uw producten voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen? Neem vandaag nog contact op met Instrux voor een vrijblijvend adviesgesprek. Onze experts staan klaar om u te helpen bij elke stap van het complianceproces. Samen zorgen we ervoor dat uw producten veilig en compliant zijn, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is: uw bedrijf laten groeien.

Laat Instrux u helpen met de algemene productveiligheid