Posted by: INSTRUX Categorie: CE-Markering

Conformiteitsverklaring, wat is het eigenlijk?

Intro

Heb ik een conformiteitsverklaring nodig?

Een conformiteitsverklaring is nodig om aan te tonen dat het product voldoet aan de Europese veiligheidsnormen en wetgeving, specifiek de CE-wetgeving. Dit is belangrijk omdat het product anders niet op de Europese markt mag worden verkocht. Het is ook een manier om vertrouwen op te bouwen bij klanten, omdat zij erop kunnen vertrouwen dat het product veilig is en aan de regelgeving voldoet.

Veel producten die we in ons dagelijks leven gebruiken hebben een EG-verklaring nodig. Denk hierbij aan kleine elektrische apparaten zoals, opladers voor mobiele telefoons, koptelefoons, scheerapparaten en andere draagbare elektronica. Maar vergeet niet dat speelgoed voor kinderen en baby’s hier ook onderhevig aan zijn. Denk bijvoorbeeld aan: knuffels, puzzels, blokken en ander educatief speelgoed.

Belangrijke punten in een conformiteitsverklaring

Een conformiteitsverklaring bevat essentiële informatie over het product, de producent en de geldende normen. De belangrijkste onderdelen die in de verklaring moeten worden opgenomen zijn onder andere:

  • De naam en het adres van de fabrikant
  • De beschrijving van het product
  • De gehanteerde Europese richtlijnen
  • De normen en/of technische specificaties die zijn gebruikt om te beoordelen of het product aan de veiligheidsnormen voldoet
  • Informatie over de testprocedures die zijn uitgevoerd om te bepalen of het product veilig is
  • Datum en handtekening van de bevoegde persoon binnen de organisatie

Wat zijn de gevaren van het niet hebben van deze verklaring?

De gevaren van het niet hebben van een conformiteitsverklaring of van het hebben van een onjuiste conformiteitsverklaring zijn groot. Allereerst is het verboden om producten te verkopen zonder een conformiteitsverklaring te hebben. Daarnaast kan het hebben van een onjuiste conformiteitsverklaring leiden tot onveilige producten en dus tot risico’s voor de gezondheid van de gebruikers.

Een andere belangrijke factor die van invloed kan zijn op het niet hebben van een conformiteitsverklaring, is het risico van aansprakelijkheid voor de fabrikant of verkoper. Als een product niet voldoet aan de geldende regelgeving en er gebeurt een ongeluk of incident met het product, kan de fabrikant of verkoper aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel. Dit kan leiden tot financiële verliezen en reputatieschade voor het bedrijf.

Daarom is het van cruciaal belang voor bedrijven die producten op de markt brengen om een conformiteitsverklaring te hebben die aangeeft dat het product voldoet aan de geldende regelgeving en veilig is voor gebruik. Dit kan helpen om aansprakelijkheid te verminderen en het vertrouwen van de consument in het product te vergroten. Let daarom goed op welke partij je kiest voor het opstellen van je conformiteitsverklaring. Het lijkt een simpel document wat weinig schade kan opleveren, maar in werkelijkheid is dit een heel ander geval.

Heb je nu het idee dat je graag zou willen dat een expert de conformiteitsverklaring voor je opstelt? Doe dan hier eenvoudig een aanvraag voor een conformiteitsverklaring opgesteld door experts van Instrux.

Neem contact op